€34.800 voor elf projecten die de regio versterken

€34.800 voor elf projecten die de regio versterken

Rabobank Vallei en Rijn heeft het eerste kwartaal van 2018 via het Coöperatiefonds €34.800 uitgereikt aan elf lokale organisaties. Wil jij met jouw lokale project kans maken op financiering? Hier lees je hoe!

Een sportbieb voor kinderen in Ede, een modern stadsmuseum in Rhenen interactief inrichten, of studenten die een dag organiseren voor eenzame ouderen in Wageningen. Deze en nog 8 lokale projecten kregen een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn. Bestuursleden van de verenigingen en stichtingen ontvingen uit handen van Commercieel directeur Sebastiaan Laanen de cheque met de bijdrage. 

Dit zijn de projecten die samen 34.800 euro toegekend hebben gekregen.
• Stichting Het Oude Raadhuis voor de inrichting van een nieuw stadsmuseum.
• Stichting Hulpmaatje Rhenen voor het stimuleren van financiële zelfredzaamheid via schuldhulpmaatjes.
• Stichting Soek Wageningen voor het inrichten van de centrale ruimte.
• Stichting De Wageningse Uitdaging voor het Matchen van vrijwilligers en bedrijven.
• Stichting You-nited 4You2 Veenendaal voor de inrichting opvanghuis en terras.
• Stichting The New Entrepreneur voor Summerschool voor jeugd om eigen bedrijfje te starten.
• Stichting Sportservice Ede voor Sportbieb SAM: uitleen van sportmaterialen in de wijken.
• Stichting Belmonte Arboretum Wageningen voor de nieuwbouw en inrichting van het paviljoen.
• Stichting Vier het Leven regio Gelderland voor een concert voor eenzame ouderen.
• Poppodium Ede voor het graffitiproject Street Art Ede.
• Studentenvereniging W.S.V. Ceres Wageningen voor de realisatie van een maatschappelijke dag door studenten voor eenzame ouderen.

Jouw project voldoet als…
• de organisatie gevestigd is in Ede, Bennekom, Wageningen, Veenendaal, Rhenen of Achterberg;
• de aanvraag van een vereniging of stichting komt;
• het project ten goede komt aan een grote groep in de lokale samenleving;
• je accepteert dat een bijdrage uit het Coöperatiefonds eenmalig is;
• het project maximaal drie jaar duurt of daarna zelfstandig kan voortbestaan;
• de Rabobank achteraf mag controleren wat er met de bijdrage is gedaan;
• het project groepen met een achterstand in de maatschappij steunt;
• de organisatie zelf ook een bijdrage levert aan het project;
• de organisatie op verzoek verslag uitbrengt van de voortgang;
• het project na toekenning binnen een jaar plaatsvindt, want daarna vervalt de bijdrage;
• het project - wanneer bovenregionaal - een ANBI-status heeft.

Het Coöperatiefonds steunt geen…
• persoonlijke doelen;
• projecten met het doel om winst te maken;
• kosten waarvoor anderen verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld de overheid;
• kosten die op de normale begroting horen;
• projecten die schadelijk zijn voor het milieu;
• projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en toeschouwers.

En… zo meld je jouw project aan als kanshebber!
Vier keer per jaar beoordeelt de Ledenraad van Rabobank Vallei en Rijn de ingediende projecten van lokale verenigingen en stichtingen. Vaak is het lastig om een nieuw project te starten. Het Coöperatiefonds kan dan net dat zetje in de rug geven om een project te realiseren. Heb jij ook een project dat een bijdrage verdient? Ga naar www.rabobank.nl/vr en ga naar Coöperatiefonds. Daar vind je onder andere het aanvraagformulier. De volgende beoordelingsronde is 30 augustus. De aanvraag daarvoor moet uiterlijk 5 augustus binnen zijn.