Gezocht: creatieve ideeën voor Stadsstrand

Gezocht: creatieve ideeën voor Stadsstrand

In het begin van 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over het Stadsstrand, dat in korte tijd bijzonder populair is geworden. Een definitieve invulling is echter nog uitgebleven, en daarom is de gemeente op zoek naar creatieve ideeën! 

In mei 2017 vroeg de raad al twee varianten te maken; verplaatsing van het theater naar deze plek en een combinaatie van het strand met beperkte bebouwing. Nu is de raad op zoek naar mensen die een ander concreet idee hebben voor deze locatie. Deze ideeën, verwoord in een plan, met onder andere een financiële onderbouwing, neemt de raad mee in haar besluitvorming over de toekomst van het strand. Heb jij een concreet idee, vraag dan eerst aanvullende informatie op over hoe het hierbij behorend rapport aan te leveren, via mailadres projecten@veenendaal.nl.

Inleveren van jouw plan via hetzelfde mailadres graag voor 8 januari 2018.