Tweede editie Jongeren Bedrijven Dag op komst

Tweede editie Jongeren Bedrijven Dag op komst

Op dinsdag 7 februari 2023 staat de tweede editie van de Jongeren Bedrijven Dag (JBD) gepland. In samenwerking met het lokale bedrijfsleven, de gemeente Veenendaal en alle voortgezet onderwijs scholen zullen wederom honderden jongeren de gelegenheid krijgen om kennis te maken met bedrijven uit Veenendaal. ‘Mede hierdoor krijgen onze leerlingen de kans om zich te oriënteren hoe de werkvloer er in het echt uitziet en kunnen toekomstige werknemers voor de regio behouden worden’, aldus projectleider Monique Sassmannshausen. ‘De eerste editie was een groot succes!’

Toekomstige werknemers voor de regio behouden
Monique vertelt enthousiast over het initiatief. ‘Enkele jaren geleden is men hiermee in Oss van start gegaan. Afgelopen jaar organiseerden onderwijs en bedrijfsleven voor het eerst in Veenendaal de JBD. Met de enthousiaste en positieve reacties van zowel de 35 deelnemende bedrijven als de honderden leerlingen zetten we de
komende editie in op verdubbeling van de aantallen. En we zijn al een heel eind op weg, gezien de vele aanmeldingen die we inmiddels van bedrijven hebben ont­vangen.’

"Het moet voor de jongeren na een bedrijfsbezoek duidelijk zijn hoe de werkvloer eruitziet"

Interactieve dag
In groepjes van twaalf fietsen de leerlingen met hun begeleider op 7 februari langs de deelnemende bedrijven. Vooraf wordt ieder deelnemend bedrijf door Monique bezocht, zodat het doel voor alle betrokkenen helder is. ‘Het moet voor de jongeren na een bedrijfsbezoek duidelijk zijn hoe de werkvloer eruitziet en wat bepaalde functies inhouden. Daarom wordt in het voortraject aan de ondernemers uitgelegd hoe zij het beste het bedrijfsbezoek kunnen inrichten. Het is uiteindelijk de be­doeling dat de leerlingen ook iets praktisch te doen krijgen bij het bedrijf. Een in­houdelijk goed programma maakt van de JBD een
waardevolle aanvulling voor leerlingen bij hun sector- of profielkeuze. Ook kunnen leerlingen en bedrijven daarna elkaarmakkelijker vinden als het gaat om stageplaatsen of profielonder­zoeken. En wellicht gebeurt hier hetzelfde als in Oss en levert deelname aan de JBD de bedrijven in de toekomst nieuwe medewerkers op.’

Bedrijven die ook graag hun deuren openzetten op
7 februari 2023 (ochtend en/of middag) voor één of twee groepjes van circa twaalf leerlingen (met begeleider),
kunnen bij Monique terecht voor meer informatie
via m.sassmannshausen@hetperron.nl of telefonisch via
0318 509 600 of 06 81 43 37 77.