Een briefje in coronatijd uit de Sionskerk

Een briefje in coronatijd uit de Sionskerk

Veenendaal, 8-7-2020

Beste Veenendalers,

De tijd dat we als gelovigen niet bij elkaar in een kerkdienst samen konden komen was zeer onwerkelijk. Nu het weer wel kan, zijn we dankbaar en blij elkaar weer te mogen zien. Maar nog steeds wat onwerkelijk, 1.5 meter afstand, niet zingen, geen gezellige nazit na de dienst. Gelukkig hebben we wel een muziekteam die het gemis aan gemeentezang goed opvangt. Het gebruikersplan, dat wij verplicht hebben opgesteld en waarin allerlei maatregelen zijn aangegeven die wij moesten treffen om de kerkdiensten verantwoord te kunnen houden, heeft als titel ‘Behoedzaam vieren van het geloof’. We moeten de door de overheid opgelegde regels goed naleven en adviezen van het RIVM ter harte nemen. En dat doen we dan ook.

Er zijn diverse mensen uit de gemeente erg ziek geweest vanwege het coronavirus, maar ze zijn weer geheel hersteld en is er niemand aan deze ziekte overleden. Hier zijn we God dankbaar voor.

In de tijd dat we niet mochten samen komen, of later met slechts met weinig mensen, zijn veel mooie dingen ontstaan. Gemeenteleden die regelmatig een ‘brief van Sions’ maken en op meer dan 400 adressen brengen, de dames van de HVD die bijna wekelijks hun ouderen uit de gemeente bellen, op vrijdagmiddag is de kerk enkele uren open voor ontmoeting en een goed gesprek en op vrijdagavond is er een livestream uitzending, die wordt verzorgd door en voor mensen uit de gemeente.

En het Woord werd en wordt nog elke zondag in de Sionskerk verkondigd, nu met een op de 1.5 meter afgestemd aantal kerkgangers. Via een door gemeenteleden opgezet aanmeldprogramma kan men zich digitaal opgeven voor één kerkdienst in de vier weken.

Dit is nog behelpen, maar gelukkig kan iedereen via internet de diensten blijven volgen. Zo is de techniek dienstbaar aan de verkondiging van het evangelie. En geweldig dat er binnen onze gemeente mensen zijn die dit technisch allemaal kunnen realiseren.

Met al dit goede hoopt de kerkenraad toch dat we op niet al te lange termijn weer ‘normaal’ kerk kunnen zijn. Tot dat moment houden we voldoende afstand, letten we op elkaar en bidden we om genezing voor mensen die nog ziek zijn.

Met vriendelijke groet,

Dick Roodbeen, kerkrentmeester van de Sionskerk in Veenendaal, een Hervormde PKN gemeente.