Wat een GAVE school!

Wat een GAVE school!

Vijf Veenendaalse scholen, de Beatrixschool, De Bron, de Engelenburgschool, de Patrimoniumschool en de Rehobothschool, zijn GAVE scholen. Dat klinkt niet alleen erg hip, de letters van het woord ‘GAVE’ staan ook nog eens stuk voor stuk voor belangrijke waarden. Locatieleider Jan Jaap Vermeer van de Engelenburgschool legt uit.

De G staat voor geloof
‘Dat is ontzettend belangrijk voor ons. Onze scholen hebben een duidelijke christelijke identiteit. Mensen die hier komen werken, geloven vol overgave in de Here Jezus. De kinderen horen bijbelverhalen, zingen psalmen en liederen en bidden gezamenlijk. Daarnaast bezoeken we met feestdagen de kerken. We leren de kinderen dat ze God mogen danken als ze zich blij voelen, maar ook om te vertrouwen tijdens een moeilijke tijd zoals deze coronaperiode.’

De A staat voor aandacht
‘Aandacht voor elkaar, maar ook voor ieder kind specifiek, staat centraal. Leerlingen die een achter­stand hebben of extra hulp kunnen ge­bruiken, worden zo goed als mogelijk geholpen. Maar ook voor kinderen die verrijking en verdieping nodig hebben, zijn er verdiepingsklassen. We hebben ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel en zullen hierin altijd de verbinding blijven zoeken. We doen het samen en met een laagdrempelig beleid betrekken we iedereen zoveel mogelijk.’

De V staat voor vertrouwen
‘Elkaar vertrouwen kan alleen wanneer je elkaar ontmoet. We staan daarom open voor gesprekken met buurtbe­woners, ouders en andere scholen in Veenendaal. We kunnen tenslotte van elkaar leren. We verzorgen lessen vanuit het sociaal domein zoals de methode van de Vreedzame School waarbij kinderen worden gezien en gehoord.’

De E staat voor enthousiasme
‘Als we in het onderwijs denken aan kinderen worden we al enthousiast! Kinderen kunnen zoveel bereiken en daar doen wij ons uiterste best voor. We investeren daarom in de deskundigheid van onze leerkrachten door middel van op­leidingen en cursussen. We zijn enthousiast over het feit dat onze leerlingen de nieuwe generatie vormen. We hebben er vertrouwen in dat onze kinderen succesvolle wereldburgers worden.’

www.gavescholen.nl