Zes creatieve ideeën voor het stadsstrand

Zes creatieve ideeën voor het stadsstrand

Woensdagavond 17 januari werd in De Lampegiet een expertmeeting over de toekomst van het stadsstrand gehouden. Belanghebbenden en belangstellenden bogen zich over zes ideeën die vanuit de samenleving werden aangedragen. 

Stadsstrand Landjepik in het centrum van Veenendaal houdt de gemoederen nog steeds aardig bezig. Het stuk grond bleef door de economische crisis lange tijd onontwikkeld. ‘Onontwikkeld’ in de zin van dat er niet gebouwd werd. Want er ontwikkelde zich wel degelijk van alles.

Behoud het stadsstrand!
‘Op initiatief van Stadslab Veenendaal werd het stuk grond destijds omgetoverd tot een bruisend stadsstrand en daarmee een groene plek voor beleving en ontmoeting,’ schreven landschapsarchitect Sietse Hager en architect Johan Huibers in mei 2017 in een open brief aan de gemeente. Zij vragen de gemeente niet te makkelijk voorbij te gaan aan de parkfunctie van stadsstrand Landjepik. ‘Zoek naar alternatieven waarbij de grondwaarde wordt benut en tegelijk de groene ontmoetingsplek in de stad behouden blijft,’ pleitten zij. Voor veel Veenendalers is het stadsstrand meer dan een zandbak met speeltoestellen.
De gemeente nam die oproep serieus en besloot in oktober 2017 nog eens een miljoen euro af te schrijven op de grondwaarde van het stadsstrand. Dat maakt het voor de gemeenteraad makkelijker om behoud van het stadsstrand te verantwoorden.

Creatieve ideeën
Daarnaast gaf de gemeente inwoners van Veenendaal tot 8 januari 2018 de tijd om met ideeën te komen voor de invulling van het stadsstrand. En op die oproep kwamen creatieve reacties. Er werden uiteenlopende plannen aangedragen, het ene goed doordacht en uitgewerkt, het andere spontaan opgeborreld en gedeeld. Tijdens de expertmeeting in de Lampegiet op woensdag 17 januari, werden zes uiteenlopende ideeën gepresenteerd.

De plannen varieerden van het ene uiterste: niks aan veranderen, tot het andere uiterste: volledig bebouwen door De Lampegiet naar het stadsstrand te verhuizen. Op de plek waar nu De Lampegiet staat, kan dan een nieuw stadspark of -strand worden gecultiveerd.

Tussen die twee uitersten werden vier visies gepresenteerd waarbij de huidige grond deels bebouwd wordt, maar er ook voldoende ruimte blijft voor het organiseren van activiteiten zoals die de afgelopen jaren op het stadsstrand ontstonden. Evenementen georganiseerd door Veense stichtingen als Alive! (TOON!) en Goed voor Elkaar (Veenendaal-aan-zee). Denk aan Vlow0318, Veenendaal-on-ice, de buitenfilms van Filmhuis Veenendaal en de activiteiten van Winkelstad Veenendaal.

Zeecontainers
De lap grond biedt mogelijkheden te over, bleek woensdagavond. Thomas van IJssalon Diasy’s presenteerde met veel enthousiasme zijn plan om een aantal zeecontainers op het stadsstrand te plaatsen. Zeecontainers omgebouwd tot horeca, atelier of creatief kantoor. Containers die zo nodig verplaatst kunnen worden. Een eigentijds concept.

Kiest Veenendaal voor de plannen van AM architecten of de Veense Marwin van den Dikkenberg, dan wordt een deel van de grond bebouwd, maar blijft er ruimte om activiteiten te organiseren zoals voorheen.

Groene waarde
Johan Huibers en Wim Aalbers willen met hun concept 'Groene Waarde' de ruimte boven de trottoirs en straat tegen de oude Action bebouwen. Een creatief plan dat 90% van het stadsstrand behoudt en tóch geld oplevert.

Na de presentaties werden de zes ideeën door de aanwezige experts besproken. Op 8 februari 2018 krijgt deze besloten avond een openbaar vervolg. Wie wil meepraten, moet daar absoluut bij zijn.

Eind februari 2018 wil de gemeente Veenendaal, nu nog op zoek naar een gulden middenweg, de knoop doorhakken. En wie weet komt er dan een einde aan een lang getouwtrek om een stadsstrand dat uit het niets ontstond en in korte tijd heel veel waarde verwierf. Waarde die niet in geld is uit te drukken.