Zwarte Jánnechie

Zwarte Jánnechie

Ongeveer 100 jaar geleden was Veenendaal in de ban van Zwarte Jánnechie. Deze sekteleidster vond zichzelf vromer dan God zelf en hield bijeenkomsten waar het er nogal luidruchtig aan toe ging. Er werd zelfs gedanst, soms de hele nacht door...

Volgens haar volgelingen- de Zwartjannetjes- was ze de personificatie van de Heilige Geest en werd ze rechtstreeks door Hem beroerd. Enig ingrijpen van (vee)artsen was overbodig want alleen God beschikte volgens Jannetje over het lot van mens en dier. Ze bleef haar leven ongehuwd maar had een ruchtmakende affaire met een rijke boer uit Polsbroek. Ondanks dit alles bleef ze tot haar dood aangesloten bij de Nederlands Hervormde kerk.
De werkgroep van de HVOV (Historische Vereniging Oud Veenendaal) is al tijden op zoek naar beeldmateriaal van deze excentrieke dame. Gezien haar reputatie is de kans groot dat er hier en daar wat circuleert. Mocht iemand hier meer over weten: informatie is welkom!