Beeldend Veenendaal gaat ‘Gilbert’

Beeldend Veenendaal gaat ‘Gilbert’

‘Beeldend Veenendaal’ treft momenteel voorbereidingen voor een van de eerste manifestaties die in het Gilbertjaar 2019 worden gehouden. De organisatie, onderdeel van Kunstplatform Veenendaal, stelt jaarlijks Veenendaalse amateurkunstenaars in de gelegenheid hun werk te laten zien in een gezamenlijke expositie waaraan ook de middelbare scholen deelnemen. 

Het thema voor de objecten en werkstukken die volgend voorjaar getoond gaan worden, ligt min of meer voor de hand. Er is gekozen voor ‘Het dna van Gilbert’. De organisatie sluit daarmee aan bij het grote verhaal van de Antwerpse koopman Gilbert van Schoonebeke, geboren in 1519. Toen in de loop van de zestiende eeuw de bevolking van Antwerpen in aantal zo snel toenam dat er tekorten dreigden te ontstaan aan onder meer brandstoffen, zag Gilbert naar verluidt kans om in de Noordelijke Nederlanden de turfwinning op gang te brengen in en om wat nu Veenendaal is. Ter gelegenheid van de vijfhonderdste geboortedag van de pionier uit Antwerpen is 2019 in Veenendaal uitgeroepen tot het Gilbertjaar.

Uitdaging
‘Gilbert nam de uitdaging aan om te voorzien in een grote behoefte van zijn stad. Het nemen van initiatieven, dat zien we in het hedendaagse Veenendaal nog steeds’, meent Louise Poelert van ‘Beeldend Veenendaal’. Behalve door Poelert worden de voorbereidingen voor de collectieve presentatie van amateurkunstenaars jaarlijks getroffen door Biek van Galen, Joop van Schuppen en Gea Breeschoten. De commissie meent dat kunst voor iedereen bereikbaar dient te zijn. De voldoening die het geeft om mensen te kunnen laten exposeren en om bezoekers ervan te laten genieten, motiveert de organisatoren naar eigen zeggen om zich hier vrijwillig voor in te zetten.

Het kwartet legt ook het thema vast, op basis waarvan deelnemers aan het evenement zich op hun creatieve uitingen kunnen concentreren. ‘Met de keuze voor ‘het dna van Gilbert’ proberen we het verleden door te trekken naar de tegenwoordige tijd’, verklaart Van Galen het thema. ‘Wat zien we nu nog aan eigenwijze inzet om een drassig veengebied bewoonbaar te maken en tot bloei te brengen. Dat hebben we het dna van Gilbert genoemd.’ De organisatie wordt voor deze gelegenheid ondersteund door de Stichting Gilbertjaar.

Deelname
Aspirant-deelnemers aan de expositie, volgend jaar van 30 maart tot en met 13 april, worden uitgenodigd om materiaal in te leveren in de disciplines ‘2D schilderen en tekenen’, ‘3D beeldhouwen en installaties’ en ‘Fotografie’. De locatie van ‘Beeldend Veenendaal 2019’ is nog onbekend. Aanmelden kan in december, daartoe verschijnt te zijner tijd een oproep in de krant. Meer informatie op www.beeldendveenendaal.nl