College behandelt subsidieaanvraag

College behandelt subsidieaanvraag

Het College van B&W van de Gemeente Veenendaal heeft de aanvraag van de stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal om een financiële bijdrage in 2019 in behandeling genomen. In totaal wordt een bijdrage van ruim € 300.000,- gevraagd, met de intentie om andere partners voor minstens hetzelfde bedrag mee te laten investeren in het Gilbertjaar 2019. Met tijd, geld en andere vormen van ondersteuning.

De gevraagde bijdrage wordt onder meer gebruikt om een tiental bijzondere projecten op het gebied van cultuur, sport en educatie uit te voeren. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de citymarketingaanpak van de stad, waar bewoners, ondernemers en andere Veenendalers van mee profiteren. De ambitie is hierbij nadrukkelijk om het Gilbertjaar in te zetten voor activiteiten die een zichtbare nalatenschap voor de stad opleveren:

Investeringen in de buitenruimte
Versterking van de ‘kleefkracht’ van de samenleving
Vergroten van het zelfbewustzijn in Veenendaal
Op donderdag 19 juli 2018 vindt het eerste Gilbert Café plaats, waarbij iedereen die zich in wil zetten voor het Gilbertjaar van harte welkom is.

Voor meer informatie en het vaststellen van kansen voor slimme samenwerking is wnd. coördinator Roeland Tameling bereikbaar via 06-17453490 en gilbertjaar@cityresult.nl.

Inschrijven voor de Gilbert e-mail updates is mogelijk via www.gilbertjaar2019.nl/nieuws/