De Gilbert Architectuurprijs

De Gilbert Architectuurprijs

De Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal heeft het initiatief ontwikkeld om in het voorjaar van 2019 een projectprijsvraag te organiseren en uit te schrijven waarbij een duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd in een gebiedsdeel aan de westzijde van de gemeente Veenendaal (gebied Slaperdijk/ Rode Haan e.o.). Daartoe zijn door de werkgroep ‘Schoon Gilbert’ vooraf 7 landschapsarchitecten geselecteerd in de regio Food Valley als ook in de regio Antwerpen.

Aan de geselecteerde partijen zal gevraagd worden voor dit gebied hun uitgewerkte ontwerp ideeën aan te dragen op basis waarvan een vakkundige beoordelingscommissie een winnaar zal kiezen/ aanwijzen. De bureaus gaan hiermee vanaf medio april van dit jaar aan de slag en dienen hun inzending eind juni 2019 in te leveren bij de Stichting, die het vervolgens doorzet naar de leden van de beoordelingscommissie. De gemeente Veenendaal heeft het voornemen om het verkozen plan(of delen ervan) in een later stadium voor verdere uitwerking en realisatie in aanmerking te laten komen. Daarbij is het tevens de nadrukkelijke intentie om hiervoor opdracht te verstrekken aan de betrokken landschapsarchitect(en) van het plan met de beste beoordeling.

Opdracht voor “De Gilbertgaard”
Aan de geselecteerde landschapsarchitecten wordt een verkort programma van eisen verstrekt waarin specifieke inrichtingselementen aangegeven zijn welke in het plangebied gewenst zijn. Het centrale thema hierin is : Het creëren van een ontmoetingsplaats met een rijke biodiversiteit waarbij stadslandbouw gecombineerd wordt met recreatieve mogelijkheden (wandelpaden e.d.). In dit gebied ontmoet de mens de natuur en leert de betekenis daarvan voor zijn gezondheid en welbevinden (her)ontdekken.

“De Gilbert Architectuurprijs”
“De Gilbert Architectuurprijs” zal op vrijdag 13 september (dag van de Architectuur) in gebouw Spectrum uitgereikt worden aan het bureau met het best beoordeelde plan. Stichting Architectuurcentrum Veenendaal stelt hiervoor samen met de Stichting Gilbertjaar 2019 de geldprijs beschikbaar. Alle inzendingen zullen op diezelfde dag tentoongesteld worden in gebouw Spectrum en gedurende enkele weken daarna in de Cultuurfabriek. Belangstellenden zijn bij de uitreiking en tentoonstelling van harte welkom.

Werkgroep ‘Schoon Gilbert’/ Architectuur & Stedenbouw
De werkgroep ‘”schoon Gilbert” onder voorzitterschap van Johan Huibers bestaat verder uit: Astrid Swart; Roel van Laar en André de Haas

Bekijk hier een video van het project