Gilbert gaat door

Gilbert gaat door

Het bestuur van de stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal zet de voorbereidingen voor het Gilbertjaar 2019 door. De Gemeenteraad van Veenendaal heeft besloten om minder geld bij te dragen dan gevraagd. Dat heeft gevolgen voor de opzet van het Gilbertjaar: sommige projecten zullen niet doorgaan, andere activiteiten worden kleiner van opzet. 

Daarover is grote teleurstelling bij de initiatiefnemers van het Gilbertjaar. Het uitgangspunt blijft echter onveranderd: mensen met elkaar in contact brengen en trots op de stad versterken op basis van het DNA van Gilbert en van Veenendaal.

Gevolgen raadsbesluit: ambities stevig bijstellen
Saskia Koppert is voorzitter van de stichting en vat de consequenties samen: “Nu er minder budget is, kunnen we veel minder financiële bijdragen doen aan initiatieven die zijn opgepakt in de samenleving. Dat is heel erg jammer, maar we kunnen niet anders dan de keuzes die de politiek gemaakt heeft respecteren.” Daarnaast zullen verschillende acties worden geschrapt en wordt de communicatie sterk versoberd. Omdat de stichting er rekening mee houdt, dat ook andere inkomstenbronnen vanuit fondsen en bedrijfsleven nu tegen zullen vallen, wordt gewerkt aan een sterk afgeslankte begroting.

Creatieve oplossingen
De belangrijkste redenen voor de Gilbertjaar organisatoren om door te zetten zijn volgens Koppert tweeledig: “Ten eerste wil ik de vrijwilligers die zich al maanden met hart en ziel inzetten voor dit bijzondere project niet teleurstellen. De werkgroep Geschiedenis is bijna klaar met haar werk. Voor scholieren liggen de lespakketten ongeveer klaar. En er is nu net een prachtige actie op gang gekomen om eenzame mensen in Veenendaal te ondersteunen. Dat soort initiatieven verdient het om uitgevoerd te worden. Met minder budget en nog meer vindingrijkheid. En ten tweede voel ik me verwant met de levenswijze van Gilbert. Bij tegenslagen doorzetten, samenwerken voor aansprekende resultaten en creatieve oplossingen zoeken voor pittige uitdagingen.”

Ondersteuning op een andere manier
De volgende projecten uit het Plan de Campagne krijgen wel financiële ondersteuning, maar minder: Geschiedenis - het ware verhaal; Onderwijs - lessen uit het verleden voor de toekomst; Landverhuizers - Multiculturele activiteiten; Ondernemen - Het DNA van Ondernemend Veenendaal; Rederij van Schoonbeke en daarnaast diverse nieuwere, relatief kleinschalige initiatieven uit de samenleving. Het Community Art project krijgt geen financiële ondersteuning maar behoort wel tot de programmering. De volgende projecten krijgen (zeer) beperkte financiële ondersteuning en ondersteuning op het vlak van marketing en communicatie: Stedenbouw - creëren en inspireren en Sport - The Gilbert Games. De volgende projecten krijgen geen financiële ondersteuning: De grootste Veenendaal reünie in 500 jaar en Binnenstad (‘Aan tafel bij Gilbert’). Deze en andere Gilbert acties komen wel in aanmerking voor ondersteuning met de gratis online promotie gereedschapskist, Google Adwords en deskundige begeleiding.