Gilbert straatnamen Veenenderij

Gilbert straatnamen Veenenderij

In Veenendaal oost wordt Veenderij volop ontwikkeld. Voor de eilanden G, F en D zijn de straatnamen al vastgesteld. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de eilanden A, B, C en L te ontwikkelen. Daar horen ook straatnamen bij. Voor de eilanden A, B en C is hiervoor het thema 'Veen' gekozen, vanwege de historische ligging van het gebied 'Veenderij'. 

 

In het kader van het Gilbert van Schoonbeke jaar in 2019 is voor Eiland L het thema 'Antwerpen' vastgesteld. Inwoners van Veenendaal konden via een online enquête op de website van de gemeente hun voorkeuren aangeven voor de straatnamen binnen deze thema's. Wethouder Engbert Stroobosscher maakte zaterdag 23 juni tijdens het evenement 'Eilandhoppen in Veenderij' de straatnamen bekend voor de nieuw te ontwikkelen eilanden. 

Namen

Zo'n 100 Veenendalers brachten hun stem uit op de straatnamen van hun keuze via de online enquête. Het resultaat is als volgt:

Voor de eilanden A,B en C, met het thema 'Veen', zijn de volgende straatnamen gekozen:
Rietveen (veen ontstaan/gegroeid uit afstervend en vergaand riet)
Pompmolen (voor het drooghouden van de werkput van de te bouwen sluizen)
Turfsteker (arbeider die het turf steekt)
Veencompagnie (maatschappij gericht op vervening van turfvoorkomens)
Legakker (een legakker, ook wel zetwal of kraag genoemd, is een strook grond in het veengebied, waarop het met een baggerbeugel uitgebaggerde veen te drogen werd gelegd om er turven van te maken. Meestal waren de legakkers smal en lang en omgeven door water (trekgaten) of moerassige veengrond)

Voor eiland L, met het thema 'Antwerpen' zijn onderstaande straatnamen gekozen:
Liefkenshoek (een fort aan de Schelde die de stad bescherming moest bieden, zestiende eeuw)
Vogeltjesmarkt (begon eeuwen geleden op de Meir)
Schelde (Antwerpen ligt aan de Schelde)
Waagmeester (Gilbert Van Schoonbeke was waagmeester en later initiatiefnemer van onder meer de Stadswaag, de Vrijdagmarkt en het in 1555 gereedgekomen 3.000 m² grote Tapissierspand aan de Graanmarkt; hij heeft zodoende de open handelsplaats doorontwikkeld tot gesloten handelsplaats)

Waterhuis (het Waterhuis of Brouwershuis is een bouwwerk uit 1554, gebouwd in opdracht en volgens plannen van Gilbert van Schoonbeke. Het huis bevond zich aan de Eerste Antwerpse vliet in de toenmalige Nieuwstad. In het bouwwerk werd water opgepompt om het vandaar uit te verdelen naar de circa zestien omliggende brouwerijen die zich aan de vliet gevestigd hadden, vandaar dat de eerste vliet ook Brouwersvliet werd genoemd)
Groenplaats (het Waterhuis of Brouwershuis is een bouwwerk uit 1554, gebouwd in opdracht en volgens plannen van Gilbert van Schoonbeke. Het huis bevond zich aan de Eerste Antwerpse vliet in de toenmalige Nieuwstad. In het bouwwerk werd water opgepompt om het vandaar uit te verdelen naar de circa zestien omliggende brouwerijen die zich aan de vliet gevestigd hadden, vandaar dat de eerste vliet ook Brouwersvliet werd genoemd)

Informatie

Informatie over de ontwikkelingen op de eilanden A.B,C en L is te verkrijgen in het i-centrum, Van Essenlaan 1 in Veenendaal.
De openingstijden van het i-centrum zijn: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 15.00 uur, op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur.
Telefonisch een afspraak maken op een ander moment kan ook via tel. 0318-54 90 60.
Op de website www.veenderij.nl vindt u meer informatie.