Werkbezoek Antwerpen in en aan Veenendaal

Werkbezoek Antwerpen in en aan Veenendaal

Het geplande werkbezoek van onze (architectuur- & stedenbouw)vrienden uit Antwerpen aan Veenendaal heeft maandag voor een groot deel op de schitterende locatie van de Grebbelounge aan de Buursteeg in Renswoude plaatsgevonden. 

Het vormde voor ons de perfecte locatie en ambiance om naast de stand van zaken met betrekking tot de geplande activiteiten in het Gilbertjaar – en daarna! – met name onze gezamenlijke ontwerp/prijsvraagcompetitie te bespreken.

Bijzonder in het kader van onze fijne ontmoetingenreeks was dat Wilfried Patroons als voorzitter van ‘Stichting Vrienden van het Waterhuis’ ook meereisde met Paul Warmenbol en Peter Gestels. Voorlopig is besloten dat we het Schoonbekeplein (Antwerpen) en de Emminkhuizerberg (Renswoude) i.c.m. Rode Haan (Veenendaal) als ontwerplocaties gaan inzetten om landschappers, architecten en kunstenaars uit onze regio en die van Antwerpen namens de beide Stichtingen uit te nodigen tot inschrijving en deelname.

De ruimtelijke ingreep moet ook realiseerbaar zijn (beoordelingscriterium). Daarnaast zal het op deze locaties de toekomstblik van de denkbeeldige hedendaagse ‘Gilbert’ moeten verbeelden met de ogen van een duurzame ontwikkelaar en aandacht voor het aspect van ‘de ontmoeting’. In de jury voor locatie Schoonbekeplein zal één van onze leden plaats gaan nemen. Voor de locatie Emminkhuizerberg/ Rode Haan zal dat een Antwerpse professional zijn.

Het Havenbedrijf zal in Antwerpen een substantiële financiële bijdrage gaan leveren voor realisatie Schoonbekeplein. Voor onze locatie zou een ontwikkelende/vastgoedpartij dat kunnen zijn. Vanuit onze zijde gaan we nu eerst de voorlopige opzet van het prijsreglement uitwerken en dit voorleggen aan onze Antwerpse vrienden. De totale doorlooptijd die wij voor ogen hebben loopt synchroon aan die van Antwerpen; realisatie mogelijk in het jaar daaropvolgend.