Vergroenen is het helemaal!

Vergroenen is het helemaal!

Klimaatvriendelijke tuinen zijn bezig aan een razendsnelle opmars. Al jaren is er aandacht voor, maar nu pakken steeds meer mensen ook echt door. Onder meer dankzij talloze lokale initiatieven en sub­sidieregelingen, die de aanleg van een klimaatvriendelijke tuin stimuleren.

Mensen hebben de afgelopen jaren gemerkt wat het effect van klimaatverandering kan zijn. Extreem hete zomers bijvoorbeeld, die ervoor zorgden dat betegelde tuinen veel te warm werden. Het besef is gegroeid dat je daar zelf ook iets aan kunt doen. Periodes van extreme hitte en droogte – of juist hoosbuien die straten en tuinen blank zetten – komen door klimaatverandering vaker voor. Met een groene tuin kun je echt een bijdrage leveren. Regenwater wordt beter door de grond opgenomen, minder tegels zorgt voor minder hitte en bomen brengen verkoelende schaduw zodat je tuin op warme dagen óók een aangename plek is. Dat kan al snel een graad of twee tot vijf schelen.

Biodiversiteit is hot!
Van de vakkenner…
Wij spraken met Johan van Leersum, boomtechnisch adviseur bij Van de Bijl & Heierman, hij was namens het bedrijf betrokken bij de uit­voering van een opdracht van de Wageningen University & Research betreffende verschillende biodiversteitsprojecten in West-Nederland. Het betreft project Bee-divers waarbij verschillende ondernemers mee doen aan een pilot om biodiversiteit voor de honingbij te ont­wikkelen als verdienmodel voor akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en gemengde landbouwbedrijven.

Johan: ‘Het stimuleren van de biodiversiteit is het ‘natuurlijke medicijn’ én de oorspronkelijke basis van onze Nederlandse flora en fauna. Bij de aanplant van groen in gemeentes werd er vaak gekozen voor een monocultuur: een mooie laan met essen bijvoorbeeld. Maar zodra er een ziekte de kop opsteekt, woekert deze onmiddellijk door. We kiezen er daarom voor om meerdere soorten bomen door elkaar heen te planten. Ook is het zo, dat in de afgelopen jaren onze ‘eigen’ Nederlandse populaties van insecten en vogels in verdrukking zijn gekomen omdat de leefomgeving niet meer aansloot bij hen, met als gevolg dat buitenlandse exoten als de eikenprocessierups ruim baan kregen. De gevolgen hiervan heeft menigeen al ondervonden...

Daarom is het belangrijk om diversiteiten en variëteiten aan te brengen in groen, zodat onze natuurlijke insectenen vogelvrienden zich opnieuw thuis voelen, voor de mens geeft dat leefgenot en -kwaliteit. Zij bestrijden voor ons exoten die hier niet thuishoren. De aanplant­combinatie van soorten bomen en struiken,waaronder de Hepta-codium miconioides, Tetradium daniellii, Tilia henryana, Catalpa bignonioides ‘Aurea’ en de Styphnolobium japonicum zorgt hiervoor.’

 

‘Jouw groene ‘tuincoaches’, jij maakt mét hen het verschil!’


 

https://www.uwbloemenman.nl/ 

https://onlineplantenshop.nl/

https://www.vandijkgroen.nl/