Toch een beetje familie met kerst

Toch een beetje familie met kerst

Bij kerst denk je al snel aan familie, gezelligheid, lekker eten en het kerstverhaal. Bij echtpaar Jens en Annemiek is dat nét iets anders. Als verpleegkundigen werken ze vaak tijdens de kerstdagen. Hoe is het eigenlijk om te werken met kerst?

Anders dan een gewone werkdag

Annemiek werkt als verpleegkundige op de intensive care (IC) en spoedeisende hulp (SEH). Jens werkt ook als verpleeg­kundige, maar dan op de afdeling dialyse. ‘Werken met kerst is net even anders dan een gewone werkdag’, begint Annemiek. ‘Het voelt dubbel. Natuurlijk ben ik graag thuis, bij mijn gezin. Maar in het zieken­huis voelt het ook een

beetje als familie. De kerstversiering, de feestelijke hapjes, de kerstdienst, de ge­sprekken met patiënten… de hele sfeer is net iets anders dan normaal. Dit maakt het speciaal om met kerst te werken.’

Liedjes met de trompet

Jens vult Annemiek aan: ‘We proberen met kerst iets extra’s te doen voor de patiënten. Een bakje koffie met iets lekkers. En als het lukt een langer praatje. Vorig jaar hebben we zelfs kerstliedjes met de patiënten gezongen op mijn afdeling. Met trompet en al. Zo mooi, je ziet de patiënten extra genieten.’

 Kerstsokken en lekker eten

Ook onder de collega’s is er extra oog voor kerst. Het begint al bij de kerstsokken en kerstoorbellen die sommige collega’s dragen. Verder doet vrijwel elke afdeling wel iets met het team. Een kerstontbijt, lunch of lekkere hapjes tussendoor. Annemiek haakt even in: ‘Er komt soms een spoedopname tussendoor. Maar dat hoort er nou eenmaal bij.’

Extra praatje en aandacht

‘Er is ook veel eenzaamheid met kerst’, geeft Anne­miek aan. ‘Vooral bij alleenstaanden. Volgens mij vin­den sommige patiënten het fijn om bij ons te zijn met kerst. De aanspraak, de toch iets feestelijke sfeer op de afdeling en misschien ook wel het kleine beetje ex­tra aandacht.’

Zo had Jens een patiënt met veel praatjes, maar een gevoelig hart. ‘Met kerst kwam hij voor een dialyse en werd ineens emotioneel. Hij besefte dat hij eigenlijk niet echt iemand had die van hem hield en was daar verdrietig over. Op dit soort momenten wil je het liefst wat extra’s doen voor zo’n patiënt. Helemaal met kerst. Maar je moet toch ook professionele afstand houden.’

‘De kerstversiering, de lekkere hapjes, de kerstdienst, de gesprekken met patiënten… de hele sfeer is net iets anders dan normaal.’

Cadeautjes op bed

Niet iedereen is eenzaam. Annemiek: ‘Op de IC komen genoeg familieleden en vrienden van patiënten langs. Gewapend met kerstboompjes, versiering en cadeautjes brengen ze het feestelijke gevoel mee het ziekenhuis in. Je ziet patiënten hiervan genieten.’

Jens sluit af: ‘Hoe dubbel het soms dus ook is, wij werken graag met kerst. Dit stemmen we samen af. Of we werken allebei met kerst, of met de jaarwisse­ling. Zo zien we elkaar en onze kinderen gelukkig ook met de feestdagen!’